[Karaoke] LK: ĐỪNG NÓI XA NHAU & CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI - Châu Kỳ & Hồ Đình Phương (Song ca)
Victoria Lê Lv 20

Victoria Lê

Hà Mạnh Hùng 17+ Lv 17

Hà Mạnh Hùng 17+

178
160
43
Hihihi. Anh gửi Vic bài này nhé. Mấy bài em gửi anh chưa thuộc lắm hihi

21.1 K

Bình luận (43)
Lv 13

Linh Hương

Trả lời - 22 giờ trước

Lv 17

Hà Mạnh Hùng 17+ - 22 giờ trước

Lv 13

Linh Hương

Trả lời - 22 giờ trước

Lv 17

Hà Mạnh Hùng 17+ - 22 giờ trước

Lv 15

Bách Lý Băng

Trả lời - 22 giờ trước

Lv 17

Hà Mạnh Hùng 17+ - 22 giờ trước

Lv 15

Bách Lý Băng

Trả lời - 22 giờ trước

Lv 17

Hà Mạnh Hùng 17+ - 22 giờ trước

Lv 20

Victoria Lê

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 17

Hà Mạnh Hùng 17+ - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 43 bình luận