[Karaoke] - Bước Chân Lẻ Loi
Trường Sơn Lv 17

Trường Sơn

92
72
48
Tiếng mưa buồn hoang lạnh quá, cô đơn A khóc thầm lẻ loi bước chân A trong chiều mưa...☀️☀️☀️Ai là fan A Bo ??

8.24 K

Bình luận (48)
Lv 14

Minh Dương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Trường Sơn - 1 năm trước

Lv 14

Minh Dương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Trường Sơn - 1 năm trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 1 năm trước

Lv 19

Thanh Bằng Giáp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Trường Sơn - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 48 bình luận