KARAOKE- NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG- Giong NỮ- Nhạc: Phú Quang
Lâm Hoàng Lv 14

Lâm Hoàng

38
51
10
Hát lại ck iu thích....

11 K

Bình luận (10)
Lv 12

ThanhTâm NT

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Lâm Hoàng - 4 tháng trước

Lv 12

ThanhTâm NT

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Lâm Hoàng - 4 tháng trước

Lv 12

ThanhTâm NT

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Lâm Hoàng - 4 tháng trước

Lv 14

Ngọc Sang

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Lâm Hoàng - 8 tháng trước

Lv 14

Ngọc Sang

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Ngọc Sang - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận