Mười Năm Tình Cũ - Karaoke Beat Chuẩn
Cao Dong Lv 20

Cao Dong

732
362
235
Ca khúc tham gia vui cùng ngày hội Mykara IdoI Mùa 4 -cùng mọi người leo núi cho vui .Mến chúc gia đình Mykara luôn được Có giày phút thư giãn vui vẻ ...!!!

1.58 M

Bình luận (235)
Lv 16

Le Trang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Hoa Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Thank Nguyen Thank Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 21

Hạnh Nga

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Cô Tấm

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 235 bình luận