Tiền Thắng Tình Thua II karaokeTone Nữ Nhạc Sống II PHUC TRAN II
Sơn Ca Lv 15

Sơn Ca

114
73
104
Đừng giận em nhe em chọn tiền nhe anh

23.51 K

Bình luận (104)
Lv 13

Nga Ngọc

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 15

Sơn Ca - 20 ngày trước

Lv 16

Trường Sơn

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 15

Sơn Ca - 23 ngày trước

Lv 10

Hương Xưa

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 15

Sơn Ca - 23 ngày trước

Lv 20

Cao Dong

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 15

Sơn Ca - 26 ngày trước

Lv 20

Cao Dong

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 15

Sơn Ca - 26 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 104 bình luận