Con Đường Màu Xanh (Karaoke Full Beat) Lệ Quyên Ft Lê Hiếu 1080px Vinhngo Concert 2016
Phi Hồng Lv 20

Phi Hồng

Ha Ngoc Huong Lv 15

Ha Ngoc Huong

25
9
4
Hi lâu rồi ko hát cùng Chị iu nhớ giọng ải giọng ai cũng thanh thót ngày nào em giử Chị iu ck này

400

Bình luận (4)
Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng - 9 tháng trước

Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng - 9 tháng trước

Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng - 9 tháng trước

Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng - 9 tháng trước