Tiễn Em Nơi Phi Trường (Adieu Jolie Candy) Karaoke, Giọng Nam USAlong
Quốc Tuấn Lv 17

Quốc Tuấn

95
131
23
Adieu!

18.82 K

Bình luận (23)
Lv 14

Dang Binh Yen

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Quốc Tuấn - 5 tháng trước

Lv 14

HUYEN THU LE

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Quốc Tuấn - 5 tháng trước

Lv 12

Sunshine

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Quốc Tuấn - 5 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

☘️ Ch@u ☘️ - 5 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận