[KARAOKE] Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe - Lê Sang ft Giáng Tiên
PHƯƠNG LÊ Lv 24

PHƯƠNG LÊ

Phuong Thuy Lv 22

Phuong Thuy

160
126
57
Gởi út ế nghe tạm nha PT kg biết hát bài nay gặp khang tiếng nữa?

91.64 K

Bình luận (57)
Lv 13

Lê Lợi

Trả lời - 2 năm trước

Lv 9

Hoa Sim

Trả lời - 2 năm trước

Lv 22

Phuong Thuy - 2 năm trước

Lv 17

KuBin❤️

Trả lời - 2 năm trước

Lv 22

Phuong Thuy - 2 năm trước

Lv 13

Thanh Tuan Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 22

Phuong Thuy - 2 năm trước

Lv 14

Phuong Tran

Trả lời - 2 năm trước

Lv 22

Phuong Thuy - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 57 bình luận