KARAOKE DUY QUANG - CHO DONG - SC
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

363
341
145
Học bài chậm quá mà. Gửi bài từ lúc đông sắp hết xuân rồi mới trả xong. Nghe tạm nha xã❤️

115.71 K

Bình luận (145)
Lv 15

мèo ʟườι

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 3

Ngọc Vĩnh

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 10

Minh Anh

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 4 ngày trước

Lv 10

Thúy Anh Nguyễn Thị

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 4 ngày trước

Lv 10

Thúy Anh Nguyễn Thị

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 145 bình luận