DIỄM XƯA [KARAOKE] [GIỌNG NỮ] [MIU LÊ]
Lily Lilyan Lv 16

Lily Lilyan

352
128
65
LiLy xin tặng Diễm Xưa đến quý Anh Chị, em đã thích nghe động viên LiLy hát! Dù đang bị cấm hát trong những ngày ốm! Nhưng LiLy bất chấp . Khi cảm xúc dâng trào! Đủ để Anh Chị, em biết LiLy thích hát và thương nhớ mọi người! Dù chưa 1 lần biết mặt! đôi khi câu nói tràn vỗ tay với hình nhưng với LiLy nó như hiện hữu!... thương nhớ lắm các tình yêu của LiLy xin dành tặng C,k này!

47.74 K

Bình luận (65)
Lv 14

Tra My Ho

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Tra My Ho - 2 năm trước

Lv 17

.

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Lily Lilyan - 2 năm trước

Lv 13

Ngo Kiem

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Lily Lilyan - 2 năm trước

Lv 13

Nguyễn Thành Nam

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Lily Lilyan - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 65 bình luận