Chiec Khan Gio Am Karaoke - Khanh Phuong
442
266
137
Ahihi

59.51 K

Bình luận (137)
Lv 14

Khánh Vy Trần

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 17

⭐️Nhỏ Mùa Xuân❤️ - 7 ngày trước

Lv 16

Nguyễn Ngọc Hương

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 17

⭐️Nhỏ Mùa Xuân❤️ - 8 ngày trước

Lv 18

❤️Hà Mạnh Hùng⭐️

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 17

⭐️Nhỏ Mùa Xuân❤️ - 12 ngày trước

Lv 14

Han Nguyen

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 16

Loan Lương Thị

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 18

❤️Hà Mạnh Hùng⭐️ - 16 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 137 bình luận