Karaoke vọng cổ | ThƯA MÁ CON ĐI | (đơn ca Nam) | Lý Bông Bừa
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

54
49
28
Cám ơn tác giả : sao mà giống hoàn cảnh Minh quá trời. Tâm trạng bài hát này luôn

5.21 K

Bình luận (28)
Lv 17

Thuỳ Dương

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 17

Thuỳ Dương

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

Bá Luu - 3 ngày trước

Lv 17

Thuỳ Dương

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 11

Thanh Tuyền Trương

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

Bá Luu - 3 ngày trước

Lv 10

Liễu Thúy

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

Bá Luu - 3 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 28 bình luận