Karaoke vọng cổ | ThƯA MÁ CON ĐI | (đơn ca Nam) | Lý Bông Bừa
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

105
88
34
Cám ơn tác giả : sao mà giống hoàn cảnh Minh quá trời. Tâm trạng bài hát này luôn

5.42 K

Bình luận (34)
Lv 12

Thu Pham

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Bá Luu - 5 tháng trước

Lv 12

TÔ PHI PHỤNG

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Bá Luu - 5 tháng trước

Lv 12

Rêu Xanh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Bá Luu - 5 tháng trước

Lv 13

Hoa Hong Nhung

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Bá Luu - 5 tháng trước

Lv 11

Nguyễn Thu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Bá Luu - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 34 bình luận