Bản tình cuối Karaoke Tone Nữ
Jordan Do Lv 16

Jordan Do

Jenny Chu Lv 11

Jenny Chu

19
22
2
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người??????

0

Bình luận (2)
Lv 13

Hue Giang

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Jordan Do

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 11

Jenny Chu - 11 tháng trước