[Karaoke] Tình Thôi Xót Xa - Lam Trường
Giap NT Lv 15

Giap NT

170
137
30
có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa

2.5 K

Bình luận (30)
Lv 12

CUTE

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Giap NT - 1 năm trước

Lv 14

Thanh Loan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Giap NT - 1 năm trước

Lv 14

Han Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Tiny Thi

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Tiny Thi - 1 năm trước

Lv 10

Hanh Phan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Giap NT - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 30 bình luận