Đoạn Buồn Đêm Mưa [Karaoke Sc beat]
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

388
317
110
Để cho anh yêu em. Để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên... Nghe cảm động quá bx ❤️ uiii

15.01 K

Bình luận (110)
Lv 14

Hiển Linh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 10

Phale Tim

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 10

Ngọc Anh

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 110 bình luận