KARAOKE Kiếp đam mê (Duy Quang)
Chi Tran Lv 12

Chi Tran

Quốc Hưng Võ Lv 15

Quốc Hưng Võ

182
61
46
Cũng vì đam mê quá mà DQ ra đi luôn đó Chí ơi

15.52 K

Bình luận (46)
Lv 12

KaNa Ngọc Thuý

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ - 2 tháng trước

Lv 13

Mỹ Quí

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ - 2 tháng trước

Lv 16

Thuy Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Sông Xanh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Sông Xanh

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 46 bình luận