Oan Tu Ti - Karaoke Song Ca
Trần Hà Khánh Lv 11

Trần Hà Khánh

222
141
21
❤️ oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. Em ra mái tóc trói đời anh luôn hihihihihihi ❤️❤️

9.67 K

Bình luận (21)
Lv 4

Phong NguyenThanh

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 11

Trần Hà Khánh - 10 ngày trước

Lv 15

Vân Nguyễn

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 11

Trần Hà Khánh - 16 ngày trước

Lv 15

Vân Nguyễn

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 15

Vân Nguyễn

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 15

Vân Nguyễn

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 16 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận