[Karaoke] Đếm Ngày Xa Em - Lou Hoàng, Only C (Nguyên Jenda - Beat Gốc) - andykaraoke.com
Hạ Chí Lv 3

Hạ Chí

821
119
5
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

8
Bình luận (5)
Lv 1

Gia Cát Lày's

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 3

Hạ Chí - 1 ngày trước

Lv 1

Huu Tin cao

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 1

Luyen Le

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 7

Mắt To

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 8

Mai Huong

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 3

Hạ Chí - 9 ngày trước