Hoài Cảm Karaoke, Giọng Nam, USAlong
Viet Le Lv 15

Viet Le

86
68
63
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

52.56 K

Bình luận (63)
Lv 12

Minh Hào

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 2 tháng trước

Lv 11

Lucky Home

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 2 tháng trước

Lv 16

Kelvin Hiếu

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 3 tháng trước

Lv 16

Kelvin Hiếu

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 3 tháng trước

Lv 12

CUTE

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 63 bình luận