Hoài Cảm Karaoke, Giọng Nam, USAlong
Viet Le Lv 15

Viet Le

94
69
63
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

52.56 K

Bình luận (63)
Lv 13

Minh Hào

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 11 tháng trước

Lv 13

Lucky Home

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 11 tháng trước

Lv 20

Kelvin Hiếu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Viet Le - 1 năm trước

Lv 20

Kelvin Hiếu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Viet Le - 1 năm trước

Lv 13

CRAZY

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Viet Le - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 63 bình luận