[Karaoke Full Beat] Giận Mà Thương - Bùi Lê Mận Ft Việt Hoàn
Hang Pham Lv 12

Hang Pham

Nam Hải Lv 17

Nam Hải

1377
270
45
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

8.95 K
Bình luận (45)
Lv 7

Doi Bui Duc

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 12

Hang Pham - 2 ngày trước

Lv 11

My Nga Tran

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 12

Hang Pham - 2 ngày trước

Lv 12

Nghiêm Uy

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 12

Hang Pham - 7 ngày trước

Lv 3

Hieu Van

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 12

Hang Pham - 8 ngày trước

Lv 5

Anna Nguyen

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 12

Hang Pham - 8 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận