Karaoke | Nhịp Cầu Tri Âm (Như Quỳnh & Trường Vũ)
Đặng Bá Thành Lv 14

Đặng Bá Thành

Kami Nguyen Lv 13

Kami Nguyen

6
13
4
Em gởi muộn nhe anh Thành

200

Bình luận (4)
Lv 14

Đặng Bá Thành

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Đặng Bá Thành

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 10

HoLy Dũng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Kami Nguyen - 8 tháng trước

Lv 13

Kami Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước