Thành Phố Buồn (Karaoke Beat) - Song Ca
Huỳnh Hương Lv 16

Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

2553
332
71
Thành phố nào nhớ không kưng, nơi chúng mình tìm phút êm đềm...

24.18 K
Bình luận (71)
Lv 12

Ninh Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Huỳnh Hương - 1 tháng trước

Lv 9

Sach Cong ton

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 2 tháng trước

Lv 9

Phạm Bá Đức

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 2 tháng trước

Lv 10

Hồng Nhung

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 2 tháng trước

Lv 9

Tiến Nguyễn Doãn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Phạm Hương - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 71 bình luận