Karaoke Khi Đã Yêu | Nhạc sống tone Nữ | Nhạc trước 1975 | Beat Keyboard Long Ẩn
Sk Thị Nở Lv 15

Sk Thị Nở

180
127
146
20 giờ 11’ ngày 6.11 Sky solo ck này dành tặng những người đang yêu !!!

20.65 K

Bình luận (146)
Lv 13

Bùi Quyền

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Camellia Nguyễn

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Sk Thị Nở - 5 tháng trước

Lv 12

Khắc Khoải Kỉ Niệm

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Sk Thị Nở - 7 tháng trước

Lv 10

Phạm Hải

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Sk Thị Nở - 4 tháng trước

Lv 10

Phạm Hải

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 146 bình luận