Beat Karaoke Tình Ca Hồng Cố nhạc sỹ Nguyễn Trung Cang
AKaTe Lv 8

AKaTe

Đào Hồng Phú Lv 10

Đào Hồng Phú

43
17
8
Em gửi lại anh . Em cảm ơn anh KaTe . Anh chia câu nhưng em thích câu nào của anh em vẫn leo rào chiếm .!!!!!!

1

Bình luận (8)
Lv 10

Cao Lâm

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 10

Cao Lâm - 23 ngày trước

Lv 10

Kiều Khanh

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 10

Đào Hồng Phú - 25 ngày trước

Lv 10

Ho Anh

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 10

Đào Hồng Phú

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 10

Đào Hồng Phú

Trả lời - 25 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận