( Karaoke ) Khong Bao Giờ ngăn Cách, beat ( thanh Tuyền )song ca
Tuan Le Lv 14

Tuan Le

Nguyễn Ngọc Hương Lv 16

Nguyễn Ngọc Hương

53
46
4
Ayêu ơi❤️

610

Bình luận (4)
Lv 17

Nhung Nguyễn

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Tuan Le - 4 tháng trước

Lv 15

Mi Le

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Tuan Le - 4 tháng trước

Lv 15

Mi Le

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Tuan Le - 4 tháng trước

Lv 14

Tuan Le

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Ngọc Hương - 4 tháng trước