Tình khúc chiều mưa Karaoke ( Beat NỮ )
Phi Hồng Lv 20

Phi Hồng

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

1064
552
135
Nhận hàng đêm khuya tỷ uiiii, sợ mai dự tiệc cưới xỉn hát bè không được...

13.23 K

Bình luận (135)
Lv 13

Hung Pham

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Phi Hồng - 11 tháng trước

Lv 13

Hung Pham

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Phi Hồng - 11 tháng trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

KIWI

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Lê Hải - 1 năm trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Lê Hải - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 135 bình luận