Karaoke Chuyện Tình Người Đan Áo Quang Lê
Hoàng Lão Tà Lv 10

Hoàng Lão Tà

271
200
12
Áo đan xong rồi.. Nhớ cho anh gửi muôn vạn niềm thương..

124
Bình luận (12)
Lv 10

Nguyễn Thanh Sở

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Thũy Peony

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 3

Hạnh Lucky

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 11

Thơm Minh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 5

Khế Chua

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 12 bình luận