KARAOKE Thương Tình Nhân (Song Ca) NHẠC SỐNG BI
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

540
451
90
Vắng bóng 2 hôm sao lòng nhớ nhiều! Mới biết con tim đau vì đã iu! Em ơi có hiểu lòng anh, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tàn canh...

21.2 K

Bình luận (90)
Lv 12

Yên Trần

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 1 tháng trước

Lv 12

Yên Trần

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 1 tháng trước

Lv 12

Pei Wen Do

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 3 tháng trước

Lv 9

nguyễn thụy trúc quyên

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 3 tháng trước

Lv 12

Minh Nguyen

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 90 bình luận