[KARAOKE] Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe - Lê Sang ft Giáng Tiên
Bách Lý Băng Lv 17

Bách Lý Băng

Hạnh hùng Trần Lv 15

Hạnh hùng Trần

149
144
37
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

4.99 K

Bình luận (37)
Lv 12

Gấm Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Cáp Thu Truyền - 2 năm trước

Lv 12

Gấm Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Hạnh hùng Trần - 2 năm trước

Lv 16

Thảo Ng

Trả lời - 3 năm trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 3 năm trước

Lv 12

My Nga Tran

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Hạnh hùng Trần - 3 năm trước

Lv 11

LE Duy

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Hạnh hùng Trần - 3 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 37 bình luận