HAPPY KARAOKE | TÂN CỔ ĐÓN XUÂN NÀY NHỚ XUÂN XƯA - SONG CA | Dm
Kim Cúc Lv 15

Kim Cúc

Cường Gà Lv 13

Cường Gà

10
10
2
Gởi Cs kim cúc nhé Cs hát hay lắm.

400

Bình luận (2)
Lv 15

Kim Cúc

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Kim Cúc

Trả lời - 9 tháng trước