0081 KARAOKE Hành trang giã từ Như Quỳnh Trường Vũ
Ngọc Lam Lv 13

Ngọc Lam

Đặng Bá Thành Lv 14

Đặng Bá Thành

9
19
3
A xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lệ hoen bờ mi người ấy...

400

Bình luận (3)
Lv 13

Ngọc Lam

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Ngọc Lam

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Đặng Bá Thành

Trả lời - 9 tháng trước