0081 KARAOKE Hành trang giã từ Như Quỳnh Trường Vũ
Ngọc Lam Lv 12

Ngọc Lam

Bá Thành Lv 14

Bá Thành

9
18
3
A xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lệ hoen bờ mi người ấy...

400

Bình luận (3)
Lv 12

Ngọc Lam

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Bá Thành - 1 tháng trước

Lv 12

Ngọc Lam

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Bá Thành

Trả lời - 1 tháng trước