Cầu Vồng Sau Mưa (Karaoke)
Việt Dũng Lv 17

Việt Dũng

Victoria Lê Lv 21

Victoria Lê

65
27
12
09:09 09/09/19 Em yêu anh vì tất cả những gì anh đã yêu em..Cảm ơn anh vì đã cho em 1 tình yêu♥️

151.9 K

Bình luận (12)
Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Việt Dũng - 5 tháng trước

Lv 15

Trâm Anh Nguyen

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 21

Victoria Lê - 5 tháng trước

Lv 15

Trâm Anh Nguyen

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Việt Dũng - 5 tháng trước

Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 12 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan