ĐOẢN KHÚC THU HÀ NỘI karaoke - Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

3416
469
114
Hà Nội đang vào cuối thu, mùa thu ngắn thôi mà thật đẹp. Mời ACE và bạn bè ngắm City tour bằng beat em mần nha❤️ beat 2 made by Nhung

14.84 K
Bình luận (114)
Lv 11

Ngô Dũng

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 26 ngày trước

Lv 7

Triệu Live

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 26 ngày trước

Lv 11

Phap Đoan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 26 ngày trước

Lv 10

Trung Tuấn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 26 ngày trước

Lv 10

Ngayen Hung

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 26 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 114 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan