[KARAOKE] Chủ Nhật Buồn - Quang Lập & Lâm Minh Thảo
Ngô Viết Nghĩa Lv 19

Ngô Viết Nghĩa

Bảo Linh Chi Hoa Lv 15

Bảo Linh Chi Hoa

348
140
51
❣️Chủ nhật buồn ❣️

9.34 K

Bình luận (51)
Lv 12

Mai Tuyết

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Trúc Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngô Viết Nghĩa - 1 năm trước

Lv 13

Văn Tèo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Bảo Linh Chi Hoa - 1 năm trước

Lv 15

Phuc Huynh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Bảo Linh Chi Hoa - 1 năm trước

Lv 13

Lê Cuniu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Ngô Viết Nghĩa - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 51 bình luận