Hành trang giã từ Trường Vũ Như Quỳnh Karaoke
TIẾN LÊ Lv 16

TIẾN LÊ

Dyuy Lele Lv 12

Dyuy Lele

154
81
7
Ôi!mình song ca với cs Như Quỳnh thì phải?!bạn hát quá tuyệt vời!

134

Bình luận (7)
Lv 13

Bé Út

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Phúc Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

OiXeRa Tony

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Hương Mai

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Nguyệt Hải

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận