Vong Nhan Cuoi Karaoke Song Ca
Lâm Tứ Lv 14

Lâm Tứ

ANNA PHAM Lv 19

ANNA PHAM

357
127
51
Lần đầu tiên hát quay hình song ca ở Mykara , gửi lại anh Lam Tứ vòng nhận cuoi đó em đeo, Thanks anh mời em ca khuc hay !!!

24.25 K

Bình luận (51)
Lv 11

Hue Giang

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Ánh Dương

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

chino dang

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

ANNA PHAM

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 51 bình luận