Karaoke Liên Khúc Chiều CUối Tuần || Khưu Huy Vũ ft Ngọc Hân
Hát Dạo Lv 12

Hát Dạo

Hồng Yến Võ Thị Lv 13

Hồng Yến Võ Thị

35
7
2
Ối anh hát dạo ơi !!! Anh quen hát dạo chứ em thì lên bờ xuống ruộng với cái lk này luôn , chắc lỗi nhiều sorry anh nha!

1 K

Bình luận (2)
Lv 12

Hát Dạo

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Hồng Yến Võ Thị - 5 tháng trước

Lv 12

Hát Dạo

Trả lời - 10 tháng trước