KARAOKE Nếu Hai Đứa Mình - Quỳnh Trang ft Quân Bảo | MV HD Official
SAM SAM SAM Lv 18

SAM SAM SAM

Nguyễn Lan Anh Lv 19

Nguyễn Lan Anh

2197
1264
133
Cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp nếu bạn làm chủ được... Nếu đã coi đây là game thì cũng chỉ là công cụ để làm ta vui thôi. Nên đừng phí thời gian làm việc vô nghĩa mà Quên điều đó! Tôi làm đc, bạn cũng làm được... và thời gian luôn hữu hạn... và hãy tự trọng!

66.04 K

Bình luận (133)
Lv 22

Xuân Thủy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 1 năm trước

Lv 19

SÔNG -HƯƠNG

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 năm trước

Lv 19

SÔNG -HƯƠNG

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 năm trước

Lv 18

Thắng Mai

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 năm trước

Lv 23

Tien Tien Tam

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

SAM SAM SAM - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 133 bình luận