[Karaoke - Beat Gốc] LK Ngày Xưa Anh Nói & Bội Bạc - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Ngọc Nguyen Lv 21

Ngọc Nguyen

Phuong Vu Lv 18

Phuong Vu

860
519
43
Ngày xưa em nói em yêu chỉ mình anh Ngày này thì sao em nói đi...??

230.51 K

Bình luận (43)
Lv 10

Lãng Du

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Cao Dung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Đào Huệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 5

Nguyễn Hồng Nghi

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Nguyễn Thu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Phuong Vu - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 43 bình luận