Để trả lời một câu hỏi Karaoke ( Beat NỮ)
杜珮玟 Lv 3

杜珮玟

203
143
14
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

35
Bình luận (14)
Lv 1

BiTa Lạc

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 3

杜珮玟 - 2 ngày trước

Lv 10

Kim Anh Scott

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 3

杜珮玟 - 2 ngày trước

Lv 3

Hue Nguyen

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 3

杜珮玟 - 2 ngày trước

Lv 2

Trịnh Vỹ

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 3

杜珮玟 - 3 ngày trước

Lv 1

Hiền Lực

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 3

杜珮玟 - 3 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận