Bé Yêu Karaoke - Song Ca Như Ý, Quách Tuấn Du | Beat Chuẩn
Trần Hà Khánh Lv 11

Trần Hà Khánh

282
222
20
❤️ Anh ơi, tiếng ca còn ngây thơ, bên tiếng đàn êm mơ. Đưa chúng ta vào mong nhớ ^_^~❤️❤️

22.84 K

Bình luận (20)
Lv 18

Phi Hồng

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 23 giờ trước

Lv 18

Phi Hồng

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 23 giờ trước

Lv 18

Phi Hồng

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 1 ngày trước

Lv 11

Phuoc Toan

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 1 ngày trước

Lv 15

Thang Hiến

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 20 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan