Em Đi Bỏ Mặc Con Đường [Em] - TCS (Karaoke Guitar Romance)
Lê Thu Lv 14

Lê Thu

KIWI Lv 17

KIWI

94
83
92
Được hát ckhúc mình iu thích ... thật là tuyệt Thu ơi

17.43 K

Bình luận (92)
Lv 13

Thanh Thuý Ngô

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Lê Thu - 8 tháng trước

Lv 13

Thanh Thuý Ngô

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Thanh Thuý Ngô

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Lê Thu - 8 tháng trước

Lv 13

Thanh Thuý Ngô

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Thanh Thuý Ngô - 8 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

KIWI - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 92 bình luận