Tình Cha - Karaoke Beat Chuẩn ✔
Hải Phạm Lv 11

Hải Phạm

574
323
91
Vậy là đã 1.095 ngày Cha vĩnh viễn giời xa các con...cháu...chắt...

9.76 K

Bình luận (91)
Lv 16

KIWI

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 11

Hải Phạm - 1 ngày trước

Lv 10

Thuy Pham

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 11

Hải Phạm - 1 ngày trước

Lv 8

Nguyễn Quang Trụ

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 11

Hải Phạm - 3 ngày trước

Lv 5

Vu Nguyen

Trả lời - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 91 bình luận