[Karaoke] LK Tình Nghèo Có Nhau & Ước Mộng Đôi Ta - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Ngọc Diễm Lv 10

Ngọc Diễm

MinhPhuc PhamCong Lv 13

MinhPhuc PhamCong

39
18
3
A gửi e lại LK nhé! Cảm ơn đã mời a Sc nhé

10

Bình luận (3)
Lv 13

MinhPhuc PhamCong

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Tuấn

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

MinhPhuc PhamCong - 5 tháng trước

Lv 10

Ngọc Diễm

Trả lời - 5 tháng trước