[Karaoke Songca] Hát Nữa Đi Em - Beat Nữ ft Nam
Long Huỳnh Lv 14

Long Huỳnh

Dung Lê Lv 15

Dung Lê

179
115
104
Hét nữa đi em.... Em hét nè anh ưi... Bài này ít có cao wwớ ... Hihi....

21.22 K

Bình luận (104)
Lv 13

Nga Ngọc

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 15

Dung Lê - 5 ngày trước

Lv 13

Nga Ngọc

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 15

Dung Lê - 5 ngày trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 14

Long Huỳnh - 7 ngày trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 15

Dung Lê - 7 ngày trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 15

Dung Lê - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 104 bình luận