Karaoke Vắng Bóng Người Yêu
Ngọc Tuyết Lv 15

Ngọc Tuyết

136
138
22
VẮNG BÓNG NGƯỜI YÊU (nhạc Pháp lời Việt)

335

Bình luận (22)
Lv 15

Hung Lang Tu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Ngọc Tuyết - 1 năm trước

Lv 15

Nguyễn Thanh Tú

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Ngọc Tuyết - 2 năm trước

Lv 11

Mộc Cầm

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Hoang Braveheart

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Ngọc Tuyết - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận