KARAOKE Đò Dọc - Thùy Dương ft Ngọc Hân, Dạ Thảo My ( SKY KARAOKE )
Phan Liễu Lv 19

Phan Liễu

Cherry Nguyễn Lv 17

Cherry Nguyễn

48
42
2
Tra bai bạn nhé.

101

Bình luận (2)
Lv 11

Phương Ngọc

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Cherry Nguyễn - 2 năm trước

Lv 19

Phan Liễu

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Cherry Nguyễn - 2 năm trước