Karaoke Sầu Lẻ Bóng 2 | Tone NỮ - Âm thanh chuẩn | Karaoke Long Ẩn 9669
Sina Sina Lv 18

Sina Sina

673
213
232
Từ khi mất nhau rồi... Tim tôi thành sỏi đá...

32.13 K

Bình luận (232)
Lv 10

Nhân Nguyễn

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Cao Dung

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

Cao Dung

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

Cao Dung

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

My Nga Tran

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 232 bình luận