Karaoke tình đắng - Cẩm Ly
Kieu Nguyen Lv 18

Kieu Nguyen

299
191
106
Tình Đắng như chén men nồng ..Tình chẳng như giấc mơ hồng ..??

141.61 K

Bình luận (106)
Lv 14

HAI AN

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Lily Lilyan - 9 tháng trước

Lv 15

Tâm Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Tâm Anh - 1 năm trước

Lv 15

Tâm Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Kieu Nguyen - 1 năm trước

Lv 15

Tâm Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Kieu Nguyen - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 106 bình luận