KARAOKE Lỡ Chuyến Đò Ngang | Hồng Phượng-Huỳnh Thâtj
Đức Toản Nguyễn Lv 13

Đức Toản Nguyễn

Phan Thủy Lv 14

Phan Thủy

100
40
19
Đêm khuya ...Thủy hát vội ..Bạn nghe tạm nhé ...!

2.03 K

Bình luận (19)
Lv 15

Nguyệt Hải

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Phan Thủy - 9 tháng trước

Lv 15

Nguyệt Hải

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Phan Thủy - 9 tháng trước

Lv 16

Thang Hiến

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Phan Thủy - 9 tháng trước

Lv 16

Thang Hiến

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Phan Thủy - 9 tháng trước

Lv 16

Lá Xanh

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Đức Toản Nguyễn - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận